Contact Zoeken Links Disclaimer


Klachten over uw advocaat


Heeft u klachten over uw advocaat, dan kunt u deze op grond van de Advocatenwet voorleggen aan de 'Deken' en de 'Raad van Toezicht' van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOVA).

De 'Deken' is de voorzitter van de NOVA. Elke provincie heeft een 'Raad van Toezicht' die in de betreffende provincie de NOVA bestuurt.

De Deken of de Raad van Toezicht neemt vervolgens een beslissing over uw klacht. Bent u het niet met dit besluit eens, dan kunt u een beroep indienen bij de 'Raad van Discipline' en het 'Hof van Discipline'. Ook de advocaat kan zich uitspreken tegen het besluit omtrent de door u ingediende klacht.

Heeft u problemen met uw advocaat waar u onderling niet uitkomt, dan kunt u dit geschil voorleggen aan de 'Geschillencommissie Advocatuur'. Dit kan enkel wanneer de advocaat is aangesloten bij deze commissie of als u dit vooraf heeft afgesproken met uw advocaat middels een 'Akte van Compromis'.

Een offerte aanvragen bij advocaten bij u in de regio? Vul dan hier uw gegevens in!