Contact Zoeken Links Disclaimer


Wat kost een advocaat?


Advocaten zijn vrij om hun uurtarief te bepalen. Daarom loont het de moeite de uurtarieven van verschillende advocaten te vergelijken, alvorens u besluit met een advocaat in zee te gaan.

Tijdens het eerste gesprek met uw advocaat, kunt u financiële afspraken maken. De advocaat kan echter nooit vooraf precies aangeven hoe hoog de kosten zullen oplopen. Het verloop van een juridische zaak, is namelijk grotendeels afhankelijk van onzekere factoren. Worden de kosten hoger dan verwacht, dan dient de advocaat dit tussentijds aan te geven.

Uw advocaat kan tevens voor u bekijken of u in aanmerking komt voor financiële steun van de overheid.

In overleg met uw advocaat, kiest u een declaratiemethode die aan uw beiden eisen voldoet. Hieronder leest u een aantal suggesties:

Declaratie op basis van een vooraf afgesproken bedrag;
U komt met uw advocaat vooraf overeen tot een vast totaalbedrag voor de gehele procedure.


Declaratie op basis van een uurtarief;

  • U kunt ervoor kiezen het aantal uren dat de advocaat in uw opdracht maakt te vermenigvuldigen met een vooraf afgesproken uurtarief
  • U kunt met uw advocaat afspreken dat het totaalbedrag lager uitvalt wanneer de advocaat de doelstelling niet bereikt. Het is echter verboden om af te spreken dat u helemaal niets hoeft te betalen als de advocaat faalt. Hiermee wordt voorkomen dat een advocaat zelf belangen krijgt bij de zaak.
  • In enkele gevallen kunt u afspreken dat de advocaat zijn uurtarief aanpast aan uw financiële draagkracht.


Declaratie op basis van een jaarcontract
;
Bent u een ondernemer en wilt u meerdere zaken door dezelfde advocaat laten afhandelen, dan kunt u ervoor kiezen een jaarcontract op te stellen. In dit contract legt u afspraken vast die betrekking hebben over verschillende tarieven.

Declaratie op basis van een incassotarief;
Wanneer een advocaat in uw opdracht een incassozaak (zaak waarbij de advocaat namens de cliënt geld incasseert bij anderen) afhandelt, dan is het gebruikelijk dat een bepaald percentage van het geïncasseerde bedrag naar de advocaat gaat. Voert de advocaat in uw opdracht meerdere incassozaken uit, bepaal dan vooraf een vast percentage voor alle zaken.

Vanzelfsprekend kunt u in overleg met uw advocaat ook tot andere declaratiemethoden komen. In principe zijn alle methoden mogelijk, mits deze niet in strijd zijn met de gedrags- en beroepsregels die gelden in de advocatuur.

Weten wat de kosten zijn voor een advocaat bij u in de regio? Vul dan ons aanvraagformulier in en ontvang offertes van verschillende advocaten!