Contact Zoeken Links Disclaimer


Rechtsbijstandregeling


Mensen die het financieel minder breed hebben, kunnen in aanmerking komen voor de rechtsbijstand. Dit houdt in dat een deel van de rechtshulp die zij nodig hebben wordt gefinancierd.

Wilt u weten of u voor rechtsbijstand in aanmerking komt, dan kunt u terecht bij het 'Juridisch Loket'. Komt u voor de financiering in aanmerking, dan vraagt uw advocaat aan de Raad voor Rechtsbijstand of hij u 'op toevoeging' mag bijstaan in een juridische procedure. De Raad voor Rechtsbijstand beoordeelt dit verzoek en regelt de betaling. De kosten die de advocaat maakt worden echter nooit geheel vergoed, u dient altijd zelf een extra bijdragen te betalen. De hoogte hiervan is afhankelijk van uw inkomen.

U kunt enkel rechtsbijstand ontvangen voor de kosten die de advocaat maakt. Kosten voor uittreksels, deurwaarderskosten, enzovoort, dient u zelf te betalen. In enkele gevallen is het mogelijk deze kosten te verhalen op de tegenpartij.

De rechtsbijstand is enkel bedoeld voor particulieren. In enkele gevallen kunnen echter ook kleine bedrijven voor deze financiering in aanmerking komen.


Informatie over rechtsbijstand bij ontslag kunt u vinden op 123ontslagvergoeding.

Weten wat de kosten zijn voor een advocaat? Vraag dan nu de offertes op van verschillende advocaten.