Contact Zoeken Links Disclaimer


Rechten en plichten van de advocaat


Een advocaat is gebonden aan beroeps- en gedragsregels. Enkele relevante rechten en plichten van advocaten leest u hieronder:

Rechten

  • Een advocaat heeft het recht cliënten te weigeren. Een advocaat kan dit bijvoorbeeld doen wanneer de cliënt een zaak wil laten afhandelen waar de advocaat niet achter staat, die buiten zijn rechtsgebied valt of wanneer er persoonlijke belangen van de advocaat meespelen.
  • Een advocaat heeft het recht te weigeren wanneer hij gevraagd wordt te getuigen voor of tegen zijn cliënt. Dit recht vloeit voort uit de plicht tot geheimhouding (zie 'plichten').

Plichten

  • Een advocaat heeft geheimhoudingsplicht. Wat u in vertrouwen tegen uw advocaat vertelt, mag deze nooit aan derden vertellen. Ook niet aan de rechter en de politie.
  • Een advocaat is in Nederland verplicht lid van de Nederlandse Orde van Advocaten.
  • Advocaten zijn verplicht zich jaarlijks te laten bijscholen. Alle advocaten worden hierop gecontroleerd.
  • Een advocaat mag niet de belangen van twee partijen met tegenstrijdige belangen behartigen.
  • Direct offertes opvragen bij advocaten in uw eigen regio? Vul dan hier uw gegevens in!