Contact Zoeken Links Disclaimer

Rijsterborgh Bedrijven Advocaat | Business Lawyer

Home \ Provincie Zuid-Holland \ Gemeente dordrecht \ Rijsterborgh Bedrijven Advocaat | Business Lawyer
KantoorRijsterborgh Bedrijven Advocaat | Business Lawyer
AdresSingel 136
Postcode3311 PE
WoonplaatsDORDRECHT
PostadresSingel 136
Post-Postcode3311 PE
Tel.010-5019911
Fax.010-5017602
Websitewww.rbcl.nl
Kantoortarief€ 302,50 (Excl. BTW. € 250,-)
E-mailinfo_at_ rbcl.nl
RechtsgebiedenArbeidsrecht en sociale zekerheidsrecht
Auteursrecht / Intellectuele eigendom
Belastingrecht
Bestuursrecht
Burgerlijk recht
Contractenrecht
Huur & Verhuur / Vastgoedrecht
Internationaal en Europees recht
Ondernemingsrecht
Verbintenissenrecht
Verzekeringsrecht
Advocaten van dit kantoor
NaamUurtarief (Incl. BTW)Specialismen
Dhr. mr. A.J. Rijsterborgh € 302,50Alle rechtsgebieden van dit kantoor
Informatie over Rijsterborgh Bedrijven Advocaat | Business Lawyer:
Het advocatenkantoor is sedert 1984 puur gericht op het bedrijfsleven, dus ondernemingsingen en is goed thuis op alle rechtsgebieden waarmee ondernemers te maken krijgen, met uitzondering van strafrecht, milieurecht en vervoerrecht. Hierbij moet gedacht worden aan:
aansprakelijkheidsrecht
arbeidsrecht
arbitrage
belastingrecht
bouwrecht
erfrecht / estateplanning
goederenrecht
huurrecht
incasso
intellectuele / industriële eigendom (merkenrecht, handelsnaamrecht, octrooirecht)
internationaal privaatrecht
mededingingsrecht
ondernemingsrecht
onroerend goedrecht, waaronder onteigeningen
overeenkomsten- en verbintenissenrecht
pachtrecht / agrarisch recht
ruimtelijke ordening en andere vormen van bestuursrecht
vennootschapsrecht
verzekeringsrecht

Het kantoor houdt zich niet bezig met gefinancierde rechtshulp en niet met particuliere problemen. Een ondernemer, die wordt geconfronteerd met bijv. een echtscheiding, of een strafzaak kan wel rekenen op een adequate doorverwijzing naar een andere advocaat en aan de zijlinie kan correct advies worden gegeven , maar procedures op die gebieden worden door het kantoor niet behandeld, hooguit, indien daarvoor onmiskenbaar termen en ruimte aanwezig zijn, bemiddeling, tegenwoordig veelal aangeduid als mediation.

Diensten.

Het adviseren bij de totstandkoming en de redactie van overeenkomsten, de uitleg en implicaties van getekende overeenkomsten, alsmede bij geschillen daarover, dan wel ter zake van de uitvoering daarvan, meer speciaal om te trachten gerechtelijke procedures te vermijden.
Het verlenen van juridische begeleiding bij de koop of verkoop van (aandelen in) ondernemingen of bedrijfsonderdelen.
Het adviseren bij (dreigende) schade en bij het zo mogelijk beperken daarvan, onteigeningen, (gedwongen of minnelijke) bedrijfsverplaatsingen of bedrijfsliquidaties, alsmede verzekeringsrechtelijke aangelegenheden daaronder begrepen.
Het verlenen van juridische bijstand bij gerechtelijke procedures.

Mr A.J. Rijsterborgh is lid van de Nederlandse Vereniging voor Auteursrecht en van de Nederlandse Vereniging voor Intellectuele Eigendom en hij verleent bijstand bij (het voorkomen van) geschillen over merken, handelsnamen, domeinnamen, modellen en octrooien, dit ook op internationaal vlak.
Rijsterborgh Bedrijven Advocaat | Business Lawyer heeft nl. bijzondere affiniteit met internationale aangelegenheden (internationaal privaatrecht), bijv. in relatie tot (exclusieve) import- en exportcontracten, agentschappen, alsmede arbeidsovereenkomsten met een grensoverschrijdend karakter.
Bij Rijsterborgh Bedrijven Advocaat | Business Lawyer ligt bij voorkeur juist de nadruk op het - zo mogelijk - vermijden van geschillen/procedures door het verstrekken van preventieve adviezen en om, als er dan toch geschillen zijn, de beste wegen te duiden om deze tot een oplossing te brengen. Voorkomen is nl. beter en aanmerkelijk goedkoper dan genezen. Zit U als ondernemer niettemin in de put, dat wordt alles in het werk gesteld om U daar (zo mogelijk) uit te trekken.

Niet zelden is de gedachtegang, dat gespecialiseerde advocaten moeten worden ingehuurd voor bepaalde problemen. Problemen staan echter doorgaans niet op zichzelf, maar hebben hun oorzaak in andere problemen, of hebben daar verwantschap mee, dan wel gaan er invloed op uitoefenen. Daarbij valt niet zelden te denken aan fiscale gevolgen, of noodzakelijke wijzigingen binnen de organisatie. Dan kan U een zogenaamde specialist treffen, die U moet doorverwijzen naar (een) andere specialist(en) en dan kan het een vrij kostbare operatie worden.

Zonder de pretentie te hebben dat “alle” kennis binnenshuis is, kunt U bij Rijsterborgh Bedrijven Advocaat | Business Lawyer rekenen op “all round”-kennis, omdat het kantoor zich aanmerkelijk breder heeft ontwikkeld dan een zogenaamde specialist en welk kantoor deze kennis ook up-to-date houdt door het bijhouden van diverse vaktijdschriften, de jurisprudentie en door het volgen van cursussen.

Bijkomende bijzonderheid is, dat U desnodig bij nacht en ontij bij Rijsterborgh Bedrijven Advocaat | Business Lawyer terecht kunt. Er heerst geen van 09:00 tot 17:00 uur mentaliteit. Moet er om een dringende reden morgen om 09:00 uur ergens beslag worden gelegd (bijv. op een schip) en komt dat probleem vandaag op 18:30 uur op (vanwege een tip) en weet U Rijsterborgh Bedrijven Advocaat | Business Lawyer te vinden en heeft U daadwerkelijk een reëel en onderbouwd belang bij dat beslag, dan worden haren op snaren gezet om dat belang te realiseren.

Kortom Rijsterborgh Bedrijven Advocaat | Business Lawyer is zeer breed inzetbaar, biedt als een grote paraplu dekking tegen allerhande juridische regen, alsmede blikseminslagen en staat, indien Uw belang dat vergt, altijd voor U klaar, ook op tijden dat anderen slapen.
Gratis offerte aanvragen bij deze en andere advocaten in DORDRECHT!